Idé&Norm Hans De Geer AB

Senaste nytt

Tommy Borglund, Hans De Geer och Susanne Sweet (red): CSR - en guide till företagens ansvar, Sanoma Utbildning, 2012.

 

En sammanfattande och omfattande textbok på svenska om Corporate Social Responsibility är målsättningen. Boken riktar sig såväl till företagsvärlden som till högskolesektorn, där både tekniska och ekonomiska utbildningar behöver inkludera en orientering om de nya förväntningar, som ställs på näringslivets roll i samhället.

 

Det är ett starkt lag av författare till de olika kapitlen, flertalet med anknytning till Handelshögskolan i Stockholm. Karolina Windell från Uppsala universitet skriver om den politiska och mediamässiga bakgrunden till ett förändrat företagsansvar. Magnus Frostensson skriver om etiska koder och andra sätt att formulera ansvar inom organisationer. Lin Lerpold och Sara Nordbrand behandlar ansvar i leverantörskejan och Emma Sjöström har bidragit med en text utifrån ett finansmarknads- och investerarperspektiv. Av huvudredaktörerna har Susanne Sweet skrivit två kapitel om hållbarhet respektive marknadsföring och CSR. Tommy Borglund behandlar CSR utifrån strategi och kommunikationsperspektiv. Hans De Geer bidrar med att sätta in CSR i ett historiskt sammanhang, samt med två kapitel om etiskt beslutsfattande respektive antikorruption som CSR-åtagande. Boken innehåller många praktiska exempel och diskussionsfrågor till varje kapitel.

Också aktuella

 

Hans De Geer: Statens Spel: Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska Spel. Atlantis, 2011

I denna volym presenteras och diskuteras de svenska, statliga spelbolagens bakgrund och historia. Penninglotteriet är det äldsta, från 1897. Tipstjänst bildades 1934. Bägge bolagen förstatligades under 1940- och 50-talen och slogs 1996 samman till Svenska Spel AB.

Staten upprättade den legala spelmarknaden. Men tvärtom mot vad många föreställer sig har de statliga spelbolagen alltid haft en hård konkurrens, från de politiska lotterierna och från ATG, men också från utländska och därmed illegala spelarrangörer. Spelbolagen var en del i försvaret av den statliga spelpolitiken, men de fick dramatiskt svårare att att hävda sin marknad när internetspelet slog igenom. Även om monopolet inte kunde upprätthållas i praktiken har de statliga spelföretagen en grundmurat stark position hos de svenska spelarna. Med ökat intresse för spelansvar griper Svenska Spel tillbaka på spelbolagens ursprungliga uppdrag; att främja spelet genom att tämja spelet.

 

Hans De Geer och Claes Trollestad (red): Etik och integritet. Etikkollegiet 2012.

Integritet är den röda tråden i denna antologi om etik i arbets- och affärslivet. Det är den andra volymen som givits ut av Etikkollegiet genom Claes Trollestad och Hans De Geer. Åtta bidrag har författats av forskare från oika miljöer, som har en gemensam plattform för samtal och diskussioner i Etikkollegiets forskarmöten.

Senaste årets publiceringar

"Idunesen - vem är han?" i Idun 150 år, en jubileumsantologi redigerad av Anders Björnsson och Per Frank, 2012.

 

"Antikorruption som CSR", i Hans De Geer och Claes Trollestad (red): Etik och integritet, Etikkollegiet 2012.

 

"Från den svenska modellen till CSR" , i Lars Magnusson och Jan Ottosson (red): Den hållbara svenska modellen. Innovationskraft, förnyelse, effektivitet. SNS Förlag, 2012.

 

"Kooperation och hållbarhet=sant?", i Carin Lundin och Eva Lundström (red): Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperationens framtid och utmaningar. Ekerlids förlag 2012

 

Hans De Geer (red): Personligt tilltal. En antologi om brev som källa till kunskap om företagande och entreprenörskap. I serien Näringslivshistoria, som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.

 

 

 

 

 

 

Ett urval från tidigare

 

 

 

 

Praktik, etik och ekonomi. En utredning åt Stockholms läns landsting av Hans De Geer och Jan Tullberg om värdegrunder och prioriteringar i vården. Inom ramen för projektet "Värdegrund - en gemensam angelägenhet". 2010.

 

 

 

Firman

Boken om Axel Johnson AB, familjeföretag i fem generationer och hjärtat i Antonia Ax:son Johnsons företagsimperium. En särskild volym finns om de amerikanska företagen i gruppen. 1998.

 

 

 

 

Arbetsgivarna, från 1992, är en av flera böcker av Hans De Geer om den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivarnas organisering. Den senaste boken, Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv, kom 2007 och handlar bland annat om tillkomsten av Svenskt Näringsliv.

 

 

 

 

 

 

 

På väg till datasamhället

Om de första stegen, före 1960, på väg in den starka samhällsomvandling som datoriseringen innebar. 1992. En av flera skrifter av Hans De Geer som berör den tidiga datoriseringen.

 

 

 

 

 

 

 

Rationaliseringsrörelsen

Doktorsavhandlingen från 1978 om spridningen av moderna idéer om effektivitet (taylorismen) i Sverige. SNS Förlag.

 

 

 

Skapare, skojare och skurkar

En antologi om synen på företagaren med bidrag av bland andra Göran Hägg och Björn Ranelid. Timbro förlag 1994

 

Copyright © All Rights Reserved