Idé&Norm Hans De Geer AB

Idé&Norm 20 år

Idé&Norm startades 1992 av Hans De Geer och Tomas Brytting, bägge verksamma vid FArådet. Avsikten var att erbjuda konsulttjänster inom det nya området företagsetik. Verksamheten inspirerades tidigt av det europeiska nätverket EBEN, European Business Ethics Network. De Geer och Brytting startade 1995 Centrum för etik och ekonomi, CEE, vid Handelshögskolan i Stockholm, där Hans De Geer blev adjungerad professor.

 

CEE blev plattform för undervisning och forskning i företagsetik, medan bolaget Idé&Norm behölls för konsultverksamheten. Tomas Brytting lämnade 1999 bägge för att fortsätta sin verksamhet i andra former. Hans De Geer har sedan dess drivit Idé&Norm med två huvudsaklig inriktningar, företagsetik, senare CSR, samt företagshistoria. Bland företagets kunder har under åren funnits såväl privata företag som statliga myndigheter, kommunala organ och politiska och ideella organisationer.

Kapitalförvaltning med etiska förtecken

Allt mer kapital förvaltas utifrån någon värdegrund, som inte enbart ser till den ekonomiska avkastningen i kortsiktig eller snäv mening. Det gäller för pensionsfonder likaväl som för andra sparfonder och riskkapital. Hans De Geer var ledamot av utredningen om AP-fondernas etik och miljöansvar (SOU 2008: 107). Sedan 2006 är han ledamot av Rädda Barnens kapitalutskott, som skall förvalta organisationens tillgångar utifrån ett avkastningskrav men också utifrån angivna etiska principer, där naturligtvis frågor som rör barns rätt och situation är särskilt viktiga.

Sedan 2008 är Hans De Geer också ledamot av Kammarkollegiets fonddelegation, som utses av regeringen och vars uppdrag är att fungera som styrelse för kollegiets kapitalförvaltning. Till uppdraget har också förts ägaransvaret för Allmänna Arvsfonden. Även för den förvaltningen gäller en särskild etisk förvaltningspolicy, som skall följas utan avkall på avkastningskravet.

 

Undervisning

Hans De Geer fortsätter att undervisa inom Executive MBA vid SSERiga och inom juristlinjen vid Stockholms universitet.

 

Etikkollegiet

är en ideell förening, vars syfte är att främja samtalet om etiska frågor och etisk kompetens. Dess verksamhet omfattar samverkan mellan forskare på området, diskussioner mellan ledamöter och seminarier för företrädare för kollegiets vänföretag, samt seminarier för yngre representanter för vänföretagen.

Hans De Geer

Fil dr och docent i historia 1978.

Forskare vid FArådet 1983-1994.

Adjungerad professor vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 1991-1994.

Adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1995-2005.

Lärare vid SSERiga 1995-.

Senior advisor vid Centrum för Näringslivshistoria 2008-.

Senior advisor vid Hallvarsson&Halvarsson 2010-.

Ledamot av Kammarkollegiets fonddelegation 2008-.

Ledamot av Rädda Barnens kapitalutskott 2006-.

Ledamot av Etikkollegiet 2008-.

Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom är ett initiativ för att inspirera och stödja gymnasieskolor och dess elever på ekonomiprogrammet att utforma undervisningen och göra sådana kursval att eleverna efter studierna blir både anställningsbara på arbetsmarknaden och antagningsbara till högre studier. Tyvärr finns det inom gymnasieskolan kortsiktigt lockande, enklare val som inte leder till något av dessa mål. Diplomerad Gymnasieekonom vill medverka till att höja ambitionsnivån genom att ställa krav både på lärare och skolledningar och på eleverna.

Drygt 100 gymnasieskolor har antagit utmaningen och certifierats enligt de uppsatta kriterierna. Hittilla har ungefär 6000 elever fått diplom som gymnasieekonomer.

Hans De Geer är ordförande i den grupp, med representanter för skolan, högskolan och arbetsmarknadens parter, som certifierar skolor som vill delta i programmet.

Copyright © All Rights Reserved