Idé&Norm Hans De Geer AB

 

 

 

Idé&Norm Hans De Geer AB är ett enmansföretag med verksamhet inom företagsetik och CSR samt företags- och allmän historia.

 

 

Företagsetik och CSR

En god etik i organisationen och en tydlig uppfattning om vilket ansvar företagen förväntas axla i samhället är grundpelare för att skapa förtroende på marknaden, hos intressenter av olika slag och hos det politiska systemet.

 

Hans De Geer har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1990 och är Senior Advisor vid konsultbolaget Hallvarson&Halvarsson.

Kontakt

 

Hans De Geer

Idé&Norm AB, Själagårdsgatan 21, S-111 31 Stockholm.

hans.degeer@ideonorm.se

Tel +46 (0)70-761 5992

Copyright © All Rights Reserved